Visma Lønn

Visma Lønn har vært i det norske markedet i lang tid, og vil ha et høyt utviklingstempo i årene som kommer.

Programmet kombinerer det beste av tradisjonell lønnsfunksjonalitet, med det siste av nettbaserte løsninger og mobilapper.

Visma Lønn er bygget for å gjøre det enkelt å jobbe med et komplekst og omfattende fagfelt. Dette gjøres best ved å kombinere velprøvd og pålitelig funksjonalitet, med nye og innovative løsninger.

- Utviklet på bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger gjennom mange år

- Nettbaserte løsninger og mobilapper for moderne lønn- og HR-arbeid

- Bygget for norske forhold.

Funksjonalitet:

  •  A-melding via Altinn
  •  Historiske rapporter (Excel, e-post og PDF)
  •  Pensjonsrapportering til forsikringsselskap (OTP)
  •  Remittering
  •  Fraværsregistrering med rapportering
  •  Import og eksport til/fra andre systemer
  •  Filbasert integrasjon til alle økonomisystemer
  •  Reiseregning og utlegg på nett og mobil (Visma.net Expense)
  •  Lønnslipp på nett og mobil.