Landbruk

Landbruk er et satsingsområde for oss. I Merkantil Service har vi et eget landbruksteam som består av 9 dyktige medarbeidere. Ved å samarbeide i team får vi kontinuerlig kompetanseheving på dette fagområdet. Vi er medlem av Norges Bondelag, og bruker disse til både kursing og faglige spørsmål.

Vi har i dag økonomiansvaret for 115 landbrukskunder.

Vi tar på oss alle typer landbruksregneskap:

• Jordbruk

• Skogbruk/kapitalskog

• Anna næring kombinert med primærnæring

• Skogsbilveiforeninger

• Samdrift

Torunn H. Langeid er ansvarlig for landbruksteamet og har lang erfaring med primærnæringer.

Ved spørsmål rundt landbruksregnskap kontakt Torunn, Petra Marie eller Tove E.