Borettslag og sameier

Merkantil Service AS har lang og bred erfaring med å håndtere regnskapsførsel og rådgivning for ulike boligsameier.

Det er viktig at et sameie har erfarne rådgivere som kan bistå sameiet helt fra den viktige etableringsfasen og frem til operativ drift.

Deretter er det viktig å ha en trygg og god samarbeidspartner som har lang erfaring i å hjelpe et sameie med alle typer økonomifunksjoner.

Spesielt kan vi være en god sparringspartner for styret når vanskelige situasjoner oppstår og egen kompetanse ikke strekker til.

Vi er aktiv medspiller når sameiet avvikler sitt årsmøte og når sameiets budsjett skal utarbeides og presenteres.

Vi har mange gode referansekunder også innenfor dette fagområdet.

Arbeidet ledes av Bjørn Høyer-Jonassen som selv er en sentral person når ulike sameier avviker sine årsmøter på våren.