Bedriftsrådgivning

Hvordan manøvrere bedriften i en stadig mer uforutsigbar verden?

Alle bedrifter står i dag overfor en stadig større grad av uforutsigbarhet, grunnet forhold som endrede rammebetingelser, økt konkurranse, nye lover og regler og begrenset lojalitet hos kunder og leverandører.

Vår kjernekompetanse har alltid vært helhetlig økonomistyring, hvor vi har et nært samarbeid med ledelse, styre og eiere i å tilrettelegge for optimal verdiskapning. Dette har resultert i at vi i dag er blant Sørlandets viktigste fagmiljøer innen økonomisk rådgivning, strategi og forretningsutvikling.

Våre bedriftsrådgivere hjelper et stort antall små og store bedrifter på Sørlandet med å realisere økt lønnsomhet, styrket konkurransekraft og langsiktig verdiskapning.

Vi opplever en stadig større etterspørsel etter denne type tjenester blant våre kunder, og styrker i disse dager staben i avdelingen for bedriftsrådgivning. Kontakt oss gjerne i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift. Du treffer oss her.

Faglig bredde i kombinasjon med spisskompetanse:

 • Oppstart av bedrift
 • Valg av selskapsform
 • Økonomiske analyser
 • Finansiell rådgivning
 • Budsjett og prognoseverktøy (resultat, likviditet og balanseprognoser)
 • Restrukturering av virksomhet
 • Forhandlingsstøtte
 • Strategiske prosesser
 • Verdivurdering
 • Generasjonsskifte
 • Styrerådgivning