Personvernerklæring Merkantil-Service AS

Riktig behandling av forretningsinformasjon og personopplysninger er svært viktig for Merkantil-Service AS.

Våre interne rutiner for behandling og oppbevaring av personopplysninger er laget for å kunne etterleve relevant lovgivning.

Merkantil-Service (MS) behandler to typer personopplysninger relatert til våre kunder.

  • For det første så behandler vi kundekontaktinformasjon om alle våre kunder. Dette er informasjon om navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og stilling hos kunden. MS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene.
  • For det andre behandler MS personopplysninger i forbindelse med utførelsen av våre oppdrag, for eksempel i tilfeller hvor en del av oppdraget innebærer behandling av personopplysninger. Normalt vil disse personopplysningene mottas fra våre kunder, men de kan også komme fra eksterne kilder, slik som offentlige portaler. MS kan være både behandlingsansvarlig og databehandler for disse opplysningene.


Informasjonssikkerhet

I Merkantil-Service er arbeidet med informasjonssikkerheten en prioritert oppgave og vi jobber kontinuerlig for å beskytte informasjon om våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi har derfor strenge rutiner knyttet til informasjonssikkerhet.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysninger når formålet med behandlingen av opplysningene er oppfylt. Det betyr blant annet at vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg, og for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

Vi oppbevarer personopplysningene etter at avtaleforholdet er avsluttet dersom vi har en rettslig forpliktelse til videre oppbevaring av opplysningene, som eksempelvis:

  • Bokføringsloven pålegger lagring av primærdokumentasjon i fem år
  • Hvitvaskingsloven pålegger oss å lagre opplysninger som er innhentet i forbindelse med kundekontroll i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet.