Nyansettelse på Hovden!

Vi har nå ansatt Ingvild Hovden i 50% stilling til vårt Hovdenkontor!

Vi opplever dette som en veldig riktig og spennende ansettelse, og gleder oss til å også fremover være en tilstedeværende del av næringslivet på Hovden!

Mange av dere kjenner/kjenner til Ingvild fra før men en liten introduksjon;

Ingvild er født og oppvokst på Hovden hvor hun har bodd det meste av livet. Her har Ingvild etter studiene jobbet i hhv Bykle og Hovden Vekst AS samt Hovden Resort AS før hun startet eget firma i 2011; Hovdenkontoret Ingvild Hovden. Siden oppstart har Ingvild kombinert eget firma med andre roller, nå sist som daglig leder i Hovden Tour AS frem til i vår. Ingvild skal fortsatt drive Hovdenkontoret Ingvild Hovden men vil nå kombinere dette med en 50% stilling i Merkantil Service AS.

Merkantil Service AS avdeling Hovden vil på sikt ha åpent hver mandag og tirsdag samt annenhver onsdag. I opplæringsperioden vil dette bli noe mindre, men vi tar sikte på at kontoret uansett er bemannet hver mandag allerede fra 22.10. I tillegg til dette vil Merkantil Service AS avdeling Hovden være bemannet jf denne kalenderen i perioden frem til Ingvild starter i Merkantil Service AS.

Vi oppfordrer de av våre Hovdenbaserte kunder som ønsker en snarlig tilbakeføring til avdeling Hovden om å kontakte Torunn i løpet av kort tid. Da Liv har en 100% stilling og Ingvild kun er ansatt i 50% vil naturlig nok også Liv beholde en stor del av sin portefølje. Som tidligere nevnt vil en kundeoverføring fra Liv Mandt til Merkantil Service AS avdeling Hovden skje i tett dialog med deg som kunde.

Dersom du har spørsmål rundt Merkantil Service AS avdeling Hovden er du velkommen til å kontakte
Torunn Langeid; thl@merkantil-service.no / 991 69 318 eller
Marianne H-J Loland; mhj@merkantil-service.no / 957 06 023.