Avdeling Rysstad


Torunn H Langeid

Avdelingsleder
Regnskapsfører

Inger Lise Homme

Ass. avdelingsleder
Regnskapsfører

Ingunn Retterholt

Autorisert regnskapsfører

Anne Grethe Lio

Regnskapsfører

Liv Mandt

Regnskapsfører

Petra Marie G. Trydal

Regnskapsfører

Ingvild Hovden

Regnskapsfører

Stovegen 7, 4748 RYSSTAD