Avdeling Rysstad


Torunn H Langeid

Avdelingsleder
Regnskapsfører

Inger Lise Homme

Ass. avdelingsleder
Regnskapsfører

Ingunn Retterholt

Autorisert regnskapsfører

Anne Grethe Lio

Regnskapsfører

Liv Mandt

Regnskapsfører

Petra Marie G. Trydal

Regnskapsfører

Stovegen 7, 4748 RYSSTAD